Social media
Contacteaza-ne
Adresa

CASA IMOB TARGOVISTE
Str. Prof. Nicolae Radian, Bl. O2, et. 2, ap. 6
Targoviste, Dambovita, Romania

Email

ofxxxxxx afiseaza

Telefon

+4xxxxxx afiseaza

Fax

xxxxxx afiseaza

Legea nr. 247 din 2005 - legile proprietatii

SUMARUL

Legii 247/2005 privind reforma în domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente

TITLUL I Modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata

TITLUL II Modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002

TITLUL III Modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinând minoritatilor nationale din România, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004

TITLUL IV Modificarea si completarea Legii nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare

TITLUL V Modificarea si completarea Legii nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

TITLUL VI Modificarea si completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

TITLUL VII Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv

TITLUL VIII Modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

TITLUL IX Modificarea Codului penal

TITLUL X Circulatia juridica a terenurilor

TITLUL XI Renta viagera agricola

TITLUL XII Modificarea si completarea Legii nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare

TITLUL XIII Accelerarea judecatilor în materia restituirii proprietatilor funciare

TITLUL XIV Dispozitii tranzitorii

TITLUL XV Modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

TITLUL XVI Modificarea si completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara

TITLUL XVII Modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind Statutul magistratilor

Galerie imagini


Date de contact

CASA IMOB TARGOVISTE
Str. Prof. Nicolae Radian, Bl. O2, et. 2, ap. 6
Targoviste, Dambovita, Romania

Tel: +4xxxxxx afiseaza
Mail: ofxxxxxx afiseaza